Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: EPKA.GROUP IKE

Α.Φ.Μ.: 800851830

Δ.Ο.Υ.: ΣΠΑΡΤΗΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 143006739000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: ΣΚΑΛΑ

Περιοχή: ΣΚΑΛΑ, ΛΑΚΩΝΙΑ

Τ.Κ.: 23051

Τηλέφωνο: 6944899173

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2017

Κεφάλαιο: 10.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 063568620