Στοιχεία Εταίρων

Α) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Τ.Κ.: 23051

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1%Β) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Τ.Κ.: 23051

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 99%